Home Contacts LCL FCL Breakbulk Shorsea Related Help Rail English Cesky Slovensky German Hungarian
Track & Trace
Track your containers and shipments
Sailings
Export and Import sailing schedules
Customer Corner
Shipping Instructions Statistics, Reports
LCL Tariff
Worldwide rates for LCL consolidation
Distribution Tariff
Trucking rates to/from main HUBs
Downloads
Newsletters and other files to download
Importní sběrná služba - všeobecné podmínky

Sazební podmínky

Sazby zahrnují:

 • námořné do Hamburku
 • BAF a CAF přirážky k námořnému
 • LCL a quai dues Hamburg
 • dovozné do skladu v Praze
 • 7 dní volných na skladování
 • vyskladnění zboží dle dispozic zákazníka

Sazby nezahrnují:

 • delivery order EUR 35 / B/L
 • pojištění nad rámec odpovědnosti rejdaře
 • celní odbavení zásilky a úkony s tím spojené
 • příplatek za volně ložené zboží (LCS) EUR 3,50 w/m, minimum EUR 3,50

Pozn.:

 • tarif je konstruován na bázi W/M (cbm/tuna) bez dalších přepočtů
 • obecný tarif platí pro zásilky do hodnoty zboží EUR 50.000,-
 • Pokud není dohodnuto jinak, ceny se nevztahují na nebezpečné zboží, alkohol, osobní věci a zboží, který podléhá rostlinolékařským, veterinárním a jiným kontrolám v evropských přístavech doručení.
 • minimální tarif je uveden pro každý přístav odeslání individuelně.
 • informace o zboží, čitelné faktury, popř. balící list souhlasící s velikostí a množstvím přepravovaného zboží včetně jeho celního zařazení musí být dodány týden před vyzvednutím zásilky z Hamburku.V případe nedodání potřebných importních dokladů a zablokování kontejneru v přístavu či na terminále bude účtována příkazci, který nedodá potřebné podklady, smluvní pokuta ve výši 5.000 korun českých plus veškeré náklady s tím spojené.
 • případné skladné v přístavu z důvodu nepředložení B/L,faktury a čísla celního sazebníku bude po upozornění přeúčtováno na zákazníka – nepředložení potřebných dokladů blokuje uvolnění kontejneru a tím i další zákazníky naložené ve sběrném kontejneru !!!
 • hmotnost/objem se zaokrouhluje na celých 100 kg / 0,1 cbm
 • přeprava IMDG zásilek podléhá předběžnému schválení - sazby na vyžádání
 • přeprava osobních věcí za příplatek EUR 150 / zásilka
 • příjem nadgabaritních zásilek bude řešen individuálně dle dohody (za nadgabaritní zásilku pro dané účely považujte kusy přesahující 3 tuny – příplatek EUR 150,-)
 • splatnost faktur za dovozné importních LCL zásilek je před dodáním zboží/pro urychlení stačí zaslat kopii platebního příkazu faxem/
 • sazby v relacích, které nejsou v tarifu, zpracováváme na vyžádání
 • požadujeme, aby zásilky byly stohovatelné, manipulovatelné, nepoškozené, řádně zámořsky zabalené a označené.
 • Nestandardně manipulovatelné zásilky musí být opatřeny dostatečně velkými PIKTOGRAMY na všech svislých stranách zásilky
 • celní a celně deklarační služby budou zajištovány a realizovány firmou A-1 Transport and Logistic s.r.o. podle dispozic zákazníka. Podrobné informace týkající se propuštění zboží do volného oběhu v importu včetně příslušných plných mocí najdete na internetové adrese www.a-1.cz , kontakt tel. +420226201011
  V případě nedodržení 20 denní lhůty na SCP ,Vám budeme účtovat poplatky za ručení na SCP (dočasný sklad) dle hodnoty zboží.V této lhůtě je každý příkazce povinen předložit zboží k dalšímu celnímu řízení. Při nedodržení tohoto předpisu se příkazce vystavuje nebezpečí restriktivních opatření ze strany Celní správy. A1 Transport & Logistic s.r.o. c/o Austromar spol. s r.o. si vyhrazuje právo přeúčtování veškerých postihů, pokut a dalších více nákladu na příjemce.
  V případě potřeby může firma A1 Transport & Logistic nabídnout uložení zboží do celního skladu, případně nabídnout další skladovací a související služby. Více na www.a-1.cz
 • zásilky jsou vydávány z celního skladu Praha - Uhříněves tel.: +420226201011, fax: +420226201027 za sklad a příslušné celní služby je zodpovědný p. Jiří Marek (email: jiri.marek@a-1.cz, tel.: +420226201001) veškeré informace o našem skladu, rozpracovanosti zásilky, včetně celního odbavení můžete najít na internetových stránkách www.a-1.cz
 • odbavení zásilek ze skladu bude probíhat podle potřeb zákazníka na základě vzájemné dohody - zásilky jsou expedovány v režimu transitu, při žádosti o vyclení do volného oběhu je nutné předem zajistit následující dokumentaci (Plnou moc – formulář na vyžádání, Výpis obchodního rejstříku a Osvědčení o DIČ - musí být notářsky ověřeno) – rejdař clení nezajišťuje, pouze koordinuje - celní výlohy budou přeúčtovány dle skutečných nákladů (výši poplatku / ručení sdělí deklarace A1 na vyžádání)
 • limit odpovědnosti rejdaře je dán mezinárodními úmluvami - takové krytí obvykle nekryje v plné výši veškerá obchodní rizika, doporučujeme tedy zásilky řádně pojistit
 • Přeprava se řídí podmínkami konosamentu (Bill of Lading)
 • Austromar nenese odpovědnost za škody na balení zásiky které vzniknou v průběhu přepravy
 • aktuální sazebník je po registraci k dispozici na www.austromar.cz - na internetu je k dispozici rovněž formulář na objednávky – předpokládáme, že ušetří práci všem zúčastněným
 • rejdař má na uvolnění zásilky po příchodu na terminál 3 pracovní dny (vypakování příchozího kontejneru, kontrola dokumentace, celní přihlášení /T1,JSD/ a vlastní uvolnění)
 • zboží, které opouští sklad, je nutno předem avizovat – deklarace musí potvrdit tranzitní průvodku na CÚ určení. Pro urychlení nám, prosím, sdělte SPZ a jméno řidiče den předem na Praha - Uhříněves tel.: +420226201007, fax: +420226201027
 • Skladné po přesáhnutí 7 denní lhůty činí 2,- eur w/m / den
 • poplatky za celní služby : vystavení T1 - CZK 850,-, vystavení JSD CZK 850,- (do dvou položek, každá další + CZK50)
 • Maximální hmotnost a rozměry jednoho kusu balení:
  Maximální hmotnost jednoho kusu balení je 3 tuny. U zásilky, jejíž váha je větší než 3 tuny nebo přesahuje délku více než 3 metry a nebo výšku více než 2 metry u jednoho kusu balení, prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Overweight surcharge (OWS):
  U zásilky, jejíž celková hmotnost je větší než 3 tuny a nebo je větší nebo stejná jako její objem, bude OWS příplatek stanoven individuálně. V takových případech prosím kontaktujte naši kancelář.
 • Celní dluh musí být uhrazen do 10ti dnů od jeho vyměření. Nebude-li uhrazen včas, bude Vám účtována pokuta za pozdní zaplacení ve výši 500,- czk
 • Pro přepočet cizích měn používáme kurzovní lístek Evropské centrální banky (ECB) platný v okamžiku vystavení faktury a navýšený o 1,5 %.
 • V případě zákazníků, kteří si vyclívají z SCP sami, avšak je třeba asistence skladu (předložit zásilku k celní kontrole, demontovat obal, apod.), budou účtovány vícenáklady ve výši 200 czk / hod , minimálně také 200,- czk
 • v případě storna objednávky, nebo nedodání objednaného zboží do skladu, méně než 72 hod před uzávěrkou (closing), bude účtováno "dead freight" ve výši 50% namořného, min. EUR 25,-
 • Reklamace : uplatnění škody z odpovědnosti rejdaře bude řešeno pro škody přesahující minimální plnění ve výši 2000 czk, a to z důvodu administrativních nákladů s reklamací spojených
 • Cenová nabídka je platná dle data lodení (rozhodující vždy datum na B/L), cena dle aktualního tarifu Austromar